Minuba kickstarter international satsning

IT-virksomheden Minuba har indgået en samarbejdsaftale med storgrossisten Solar. Aftalen sætter for alvor gang i Minubas internationale satsning. Nu kan Minubas succesfulde proces- og sagsstyringssystem nemlig blive rullet ud i Skandinavien i ekspresfart.

Servicefaget er en af de sidste brancher, der endnu ikke er kommet med på den nye IT-bølge. Det ændrer sig dog hastigt i disse år. Tømrermestre, el-installatører, entreprenører m.fl. er ved at komme med på vognen, og det skyldes i høj grad det danske softwareselskab Minuba.

Minuba står bag et IT-system, der så at sige digitaliserer virksomheders servicemedarbejdere. Det skaber effektiviseringer, og det skaber overblik. Konceptet er en del af den bølge af datadrevet procesoptimering, der skyller hen over verden, som er beslægtet med udviklingen inden for teknologier som Big Data og IOT (The Internet Of Things).

Lyngby-virksomheden har oplevet en stejl vækstkurve de seneste år, og nu har den indgået en samarbejdsaftale med den internationale grossist Solar. Samarbejdet betyder, at Solar nu vil markedsføre Minuba over for sine egne kunder i Skandinavien, og det har potentiale til at sende Minubas vækst på raketkurs, forklarer Minubas adm. direktør Casper Hassø Nielsen.

”Samarbejdet er et scoop for os. Solar er en stor og meget stærk spiller i Skandinavien. Vi kan på den ene side drage nytte af deres erfaringer og netværk, og på den anden side deres evne til at distribuere viden og varer. Det er et kraftspring i vores bestræbelser på at blive den dominerende aktør på det nordiske marked,” siger han.

IT-iværksættere

Minuba er en klassisk IT-iværksættervirksomhed, der dog har det twist, at den altid har været så godt som profitabel. Virksomheden blev etableret af Casper Hassø Nielsen og Luis Knudsen i 2010 på baggrund af en driftsaftale med Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Selv om den aftale i dag ikke fylder meget i Minubas ordrebog, har den alligevel været medvirkende til, at Minuba har kunnet nå breakeven i stort set alle år.

Virksomheden har i dag 20 medarbejdere og hører hjemme i forskerparken Scion DTU. Den offentliggjorde i foråret sit 2016-regnskab, der igen resulterer i sorte bundlinjetal. Casper Hassø Nielsen forventer, at virksomhedens skandinaviske satsning vil booste alle nøgletal i indeværende regnskabsår voldsomt – også antallet af medarbejdere. Hans eget mål er en fordobling. På sigt er ambitionerne dog endnu højere.

”Vi har sat barren højt. Minuba skal være markedsledende på det nordiske marked. Alt hvad der hedder servicevirksomheder er vores potentielle kunder. Og efterspørgslen er stor. De er interesserede i vores produkt. Minuba kan nemlig hjælpe dem med at effektivisere deres sagsgange og dermed øge deres profit,” siger han.

Stort potentiale

Minuba er et eksempel på, at digitaliseringen er ved at nå ud i alle hjørner af erhvervslivet. De traditionsbundne håndværksmestre har ofte haft et digitalt kalendersystem, men moderne systemer som Minuba giver dem et ekstralag af funktioner, der i sidste ende kan give ledelsen det overblik, som skal til for at optimere driften.

Nøglen er et serverbaserede system, som kan tilgås fra de smartphones og andre devices, som servicemedarbejdere allerede har i lommen. Det betyder, at medarbejderene kan tidsstemple, indkøbe materialer til kviklevering, fakturere m.m. næsten øjeblikkeligt.

Det giver potentiale for effektiviseringer og kan også forbedre likviditeten i virksomheden. Det udgør alt i alt stærke salgsargumenter over for potentielle kunder til Minubas system.

”Der er mange servicevirksomheder, som i dag har en eller anden form for elektronisk timeregistrering, men fra det og til at have et moderne elektronisk sagsstyringssystem, er der et stykke vej. Og gevinsterne er altså store. Specielt inden for servicefaget, hvor mange ledere eller håndværksmestre ikke har tradition for eller uddannelse til at se på driftsoptimering. Det hjælper Minuba dem med,” siger han og tilføjer:

”Og perspektivet er større end bare servicefaget. Ser man f.eks. på byggeriet globalt set, så er det en af de sektorer, der investerer mindst i digitale værktøjer og uddannelse af medarbejdere. Danmark er som højtlønsområde på forkant, men der er stadig et enormt behov for datadrevet effektivisering. Derfor satser vi både på Danmark og udlandet.”

FAKTA OM PRODUKTET MINUBA

  • Minuba er et proces- og sagsstyringssystem, der på den ene side skal sørge for at de enkelte, kørende servicemedarbejdere optimerer deres tidsforbrug og på den anden side gør, at ledelsen har realtime overblik over sager. Fra indledende kontakt til faktura.
  • Minuba indeholder en række centrale funktioner. Servicemedarbejdere på farten bruger det til at købe materialer via en prissammenligningsfunktion og kan derfor allerede ude ved kunden købe ind og f.eks. få det leveret med det via kviklevering.
  • Systemet er målrettet servicefaget – f.eks. håndværkere, der kører ud til kunden. Men i realiteten bliver det i stigende grad også brugt af virksomheder i andre brancher, der har behov for at følge en kompliceret sagsgang. Eksempelvis i industrien.

FAKTA OM VIRKSOMHEDEN MINUBA

  • Anpartsselskab etableret af Casper Hassø Nielsen og Louis Knudsen i 2010. Hjemhørende på Scion DTU. Stifterne ejer stadig langt størstedelen af virksomheden. Grossisten Solar er eneste eksterne medejer. Minuba har aftaler med rundt regnet 40 andre grossister, deriblandt A&O Johansen og BD.
  • Minuba har kørt med overskud de fleste regnskabsår, da det hele tiden har haft en indtjening ved siden af med systemudviklingen. I 2016 endte bruttofortjenesten på 2.697.480 kr. og bundlinjen på 698.147 kr.
  • Minuba indgået samarbejdsaftale med den danskfunderede, internationale grossist Solar, som er blandt de allerstørste i Skandinavien inden for El og VVS. Solar markedsfører sig som en af Europas førende sourcing- og servicevirksomheder.